Główna O firmie Nowości Demo Cennik Kontakt
System OPA03
OpaCal3m
SON2
Opracowania
z zakresu ochrony środowiska

Program SON2 służy do określania zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska na podstawie metod zalecanych przez Dyrektywę UE 2002/49/EC.

Program posiada duże możliwości obliczeniowe, jego obsługa jest łatwa i wygodna, cena jest konkurencyjna w porównaniu z cenami tego rodzaju programów dostępnych na rynku.

Charakterystyka programu SON2:

Model obliczeniowy
     hałas przemysłowy:PN-ISO 9613-2
     hałas drogowy:NMPB, XPS 31-133

Rodzaj źródeł:

punktowe kierunkowe, wszechkierunkowe, liniowe, powierzchniowe, źródła-budynki, drogi

Źródła pozorne:

odbicia pierwszego rzędu

Model ekranowania:
     hałas przemysłowy:trzy drogi fali dźwiękowej
     hałas drogowy:jedna droga fali dźwiękowej

Maksymalna liczba ekranów urbanistycznych i akustycznych:

2000

Maksymalna liczba źródeł punktowych łącznie z zastępczymi, na które program automatycznie dzieli źródła liniowe, drogi i źródła-budynki:

20000

Uwzględniane pory doby:

pora dnia, wieczoru i nocy

Podział pór na okresy:

możliwość opisu każdej pory w 1-3 okresach (np. wieczór dni robocze, wieczór weekend)

Sposób wykonywania obliczeń dla okresów:

w jednym przebiegu obliczeń

Obliczane wielkości:

poziom ekwiwalentny lub maksymalny dla dnia, poziom ekwiwalentny lub maksymalny dla nocy, wartości długookresowe po opublikowaniu odpowiednich norm

Punkty odbioru:

w sieci punktów odbioru i w punktach pojedynczych

Określanie wpływu poszczególnych źródeł i ekranów na poziom dźwięku w receptorze:

w punktach pojedynczych

Szczegółowe wyniki obliczeń (geometria ekranowania, składowe tłumienia):

w punktach pojedynczych

Organizacja obliczeń:

automatyczne zarządzanie plikami danych i wyników, możliwość przerywania i wznawiania obliczeń

Wprowadzanie danych geometrycznych:

z klawiatury lub z zeskanowanego fragmentu mapy

Przedstawienie graficzne wyników (program Mapy):

izofony, strefy, wykresy na zeskanowanym fragmencie mapy

Atestacja:

brak